Rybnik chce zostać stolicą polskiej transformacji energetycznej