Pobierz wszystkie

Animacje

Stare pojazdy z silnikiem Diesla emitują ponad 4 razy więcej zanieczyszczeń powietrza niż stare auta benzynowe, Raport True Initiative 2022

2,38 MB
17-letnie i starsze samochody z silnikiem Diesla stanowią jedynie 6% wszystkich samochodów jeżdżących po warszawskich drogach, a odpowiadają za 18% emisji tlenków azotu i 37% emisji pyłów, Raport True Initiative 2022

2,39 MB
Wystarczy ograniczyć wjazd do wyznaczonej strefy w mieście małej grupie najstarszych aut z silnikiem Diesla, by znacząco poprawić jakość powietrza, którym oddychają Warszawiacy, Raport True Initiative 2022

3,22 MB
Spaliny z samochodu napędzanego dieslem mają tak wielką koncentrację zanieczyszczeń, że są uznane za substancję rakotwórczą przez Światową Organizację Zdrowia.

3,18 MB
Smog składa się z różnych substancji. Część pochodzi z rur wydechowych samochodów, jak tlenki azotu, czy pyły.

4,49 MB
Porównanie wybranych krajów europejskich pod kątem ilości zarejestrowanych samochodów osobowych na przestrzeni 2019 - 2020, ICCT 2020
Porównanie wybranych krajów europejskich pod kątem ilości zarejestrowanych samochodów osobowych na przestrzeni 2019 - 2020, ICCT 2020

6,26 MB