Pobierz wszystkie

Infografiki

Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie i rozwój dzieci, Heal 2022
Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie i rozwój dzieci, Heal 2022

732 KB
Strefa Czystego Transportu w Krakowie - regulacje, Zarząd Transportu Publicznego, Kraków 2022
Strefa Czystego Transportu w Krakowie - regulacje, Zarząd Transportu Publicznego, Kraków 2022

236 KB
Okresy obowiązywania norm Euro, Zarząd Transportu Publicznego, Kraków 2022
Okresy obowiązywania norm Euro, Zarząd Transportu Publicznego, Kraków 2022

170 KB
Proponowany harmonogram wprowadzania kolejnych wymogów i ich efekty, Zarząd Transportu Publicznego, Kraków 2022
Proponowany harmonogram wprowadzania kolejnych wymogów i ich efekty, Zarząd Transportu Publicznego, Kraków 2022

298 KB
Procent pojazdów spełniających poszczególne normy Euro, które poruszają się po Krakowie i ich udział w emisji zanieczyszczeń, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, 2022
Procent pojazdów spełniających poszczególne normy Euro, które poruszają się po Krakowie i ich udział w emisji zanieczyszczeń, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, 2022

291 KB
Porównanie wybranych miast pod kątem predyspozycji do utworzenia stref zeroemisyjnego transportu, Clean Cities Campaign 2022
Porównanie wybranych miast pod kątem predyspozycji do utworzenia stref zeroemisyjnego transportu, Clean Cities Campaign 2022

233 KB
Rynek nowych i używanych samochodów osobowych w Niemczech, ICCT 2021
Rynek nowych i używanych samochodów osobowych w Niemczech, ICCT 2021

288 KB
Wykres comiesięcznych rejestrów samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in w Holandii, ICCT 2021
Wykres comiesięcznych rejestrów samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in w Holandii, ICCT 2021

526 KB
Skuteczne i przystępne cenowo alternatywy dla obniżki podatku paliwowego, Clean Cities Campaign 2022
Skuteczne i przystępne cenowo alternatywy dla obniżki podatku paliwowego, Clean Cities Campaign 2022

350 KB
Zrównoważona gospodarka energetyczna w różnych sektorach przemysłu - prognoza na 2050 rok
Zrównoważona gospodarka energetyczna w różnych sektorach przemysłu - prognoza na 2050 rok

37 KB
Emisje dwutlenku węgla pochodzące z transportu drogowego w UE a poprzednich lat oraz z prognozą uwzględniającą różne scenariusze polityczne do 20150 roku, ICCT 2018 różne scenariusze
Emisje dwutlenku węgla pochodzące z transportu drogowego w UE a poprzednich lat oraz z prognozą uwzględniającą różne scenariusze polityczne do 20150 roku, ICCT 2018 różne scenariusze

167 KB
Strefa czystego transportu Kraków, Małopolska w zdrowej atmosferze 2022
Strefa czystego transportu Kraków, Małopolska w zdrowej atmosferze 2022

9,98 KB
Prognoza powstawania stref czystego transportu w Europie, Clean Cities Campaign 2022
Prognoza powstawania stref czystego transportu w Europie, Clean Cities Campaign 2022

74,4 KB
Udział w ruchu pojazdów z silnikiem Diesla lub benzynowym oraz ich wpływ na emisję cząstek stałych, Raport TRUE "Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie" 2022
Udział w ruchu pojazdów z silnikiem Diesla lub benzynowym oraz ich wpływ na emisję cząstek stałych, Raport TRUE "Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie" 2022

313 KB
Średnia realna emisja pyłów przez pojazdy spełniające poszczególne normy emisji Euro w mieście w 2020 (mg/km), Raport TRUE "Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie" 2022
Średnia realna emisja pyłów przez pojazdy spełniające poszczególne normy emisji Euro w mieście w 2020 (mg/km), Raport TRUE "Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie" 2022

431 KB
Porównanie samochodów krajowych i używanych z zagranicy, Raport TRUE "Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie" 2022
Porównanie samochodów krajowych i używanych z zagranicy, Raport TRUE "Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie" 2022

389 KB
Udział w ruchu pojazdów z silnikiem Diesla lub benzynowym oraz ich wpływ na emisję tlenków azotu, Raport TRUE "Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie" 2022
Udział w ruchu pojazdów z silnikiem Diesla lub benzynowym oraz ich wpływ na emisję tlenków azotu, Raport TRUE "Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie" 2022

305 KB
Odsetek poruszających się po mieście pojazdów spełniających poszczególne normy EURO oraz ich udział w emisji tlenków azotu, Raport TRUE "Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie", 2022
Odsetek poruszających się po mieście pojazdów spełniających poszczególne normy EURO oraz ich udział w emisji tlenków azotu, Raport TRUE "Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie", 2022

658 KB
Udział pojazdów osobowych Euro 6 które otrzymały zieloną, żółtą lub czerwoną ocenę, pogrupowane według rodzaju paliwa dla dziesięciu największych grup producentów, ICCT 2018
Udział pojazdów osobowych Euro 6 które otrzymały zieloną, żółtą lub czerwoną ocenę, pogrupowane według rodzaju paliwa dla dziesięciu największych grup producentów, ICCT 2018

23,2 KB
Średnia szacunkowa emisja tlenków azotu pochodząca z samochodów osobowych z silnikiem Diesla i benzynowym, pogrupowana według standardu emisji, dla Krakowa i danych teledetekcyjnych CONOX, ICCT 2020
Średnia szacunkowa emisja tlenków azotu pochodząca z samochodów osobowych z silnikiem Diesla i benzynowym, pogrupowana według standardu emisji, dla Krakowa i danych teledetekcyjnych CONOX, ICCT 2020

76 KB
Poziom dwutlenku azotu w wybranych miastach w stosunku do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, Clean Cities Campaign 2021
Poziom dwutlenku azotu w wybranych miastach w stosunku do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, Clean Cities Campaign 2021

61 KB
W Londynie samochody z silnikiem Diesla emitują trzy razy więcej zanieczyszczeń niż ciężarówki i samochody ciężarowe razem, Clean Cities Campaign 2022
W Londynie samochody z silnikiem Diesla emitują trzy razy więcej zanieczyszczeń niż ciężarówki i samochody ciężarowe razem, Clean Cities Campaign 2022

45,4 KB
Zaktualizowana ocena emisyjności pojazdów zgodnie z systemem TRUE, True Initiative 2022
Zaktualizowana ocena emisyjności pojazdów zgodnie z systemem TRUE, True Initiative 2022

308 KB